گفتگو با حامد طوماری ساخت و توليد (قبولی كرج)

اگر در كلاس كنكور شركت نمي كردی آيا در كنكور قبول مي شدي؟

به نظرم قبول مي شدم ولي به جاي كرج شايد شبانه يك شهر دور مثلا جيرفت

نظرتون در مورد كادر مشاوره آموزشگاه بگوئيد؟

به نظر من مشاور آموزشگاه اطلاعات دقيق و كاملي در مورد كنكور فني و حرفه‌اي و كاردانش داشتند كه در اختيار ما قرار دادند در صورتي‌كه مشاور مدرسه و مشاور آموزشگاه‌هاي كنكور رياضي و تجربي اين اطلاعات را نداشتند.

كنكور را چگونه سپري كرديد؟

برنامه ريزي براي مطالعه و صحبت‌هاي مشاور براي كم كردن استرس قبل و بعد از هر كنكور آزمايشي باعث ‌شد كه من براي كنكور سراسري آماده‌تر شوم تا حدي كه روز كنكور اصلاً استرس نداشتم در ضمن سوالات كنكور برايم آشنا بود.