گفتگو با ريحانه پهلوانی رتبه 1 معماری

روزانه چند ساعت مطالعه مي‌كرديد؟

به‌طور ميانگين روزي 4 يا 5 ساعت. البته با تمركز و دقت، در ضمن دو ماه نزديك كنكور زمان مطالعه‌ام را بيشتر كردم.

چرا آموزشگاه انديشمندان را انتخاب كرديد؟

من براي ثبت‌نام به آموزشگاه‌هاي مختلفي رفتم اما تنها انديشمندان بود كه تمام توان خود را فقط براي بچه‌هاي فني‌وحرفه‌اي ـ كاردانش گذاشته بود و نه تنها به دروس تخصصي بلكه به همه درس‌ها اهميت مي‌داد.

عامل موفقيت خود را در چه مي‌دانيد؟

سعي و تلاش خودم و تشويق خانواده‌ام، برنامه‌ريزي تحصيلي، مشاوره و برگزاري كلاس‌هاي منظم و از همه مهمتر انتخاب شهر دانشگاه توسط مشاورين آموزشگاه.