گفتگو با زهرا بختياری رتبه 3 حسابداری

مهمترين عامل موفقيت خود را در چه مي دانيد؟

به نظر من برنامه ريزي درست خيلي موثر است، من ابتدا از روي كتابهاي برنامه ريزي بچه هاي تجربي براي خودم برنامه ريزي كرده بودم كه بي فايده بود بعداً كه در آموزشگاه مشاوره شدم و برنامه ريزي اصولي براي من انجام شد كه من موفقيت خود را مديون برنامه ريزي صحيح مي دانم.

نظر شما در مورد اساتيد آموزشگاه چيست؟

به نظر من، چون اساتيد آموزشگاه همگي مؤلف كتاب بودند، ما راحت‌تر مباحث را ياد مي‌گرفتيم و تست‌ها را سريعتر جواب مي‌داديم.

از چه طريقي با آموزشگاه آشنا شديد؟

از طريق يكي از دوستانم كه سال قبل در اين آموزشگاه بود و در كنكور قبول شده بود.