گفتگو با علي اويسي نيا رتبه 8 الكتروتكنيك

آيا فكر مي كرديد چنين رتبه اي كسب كنيد؟

خير، از وضعيت درسي خودم راضي بودم اما رقباي خود را نمي شناختم و چون محصل بودم  فكر مي‌كردم كه ديگران از من وضعيت بهتري دارند

با توجه به اين كه شما محصل بوديد آيا كلاس‌هاي كنكور تأثيري در امتحانات سال دوازدهمهنرستان داشت؟

اول فكر مي‌كردم وقت گذاشتن براي كلاس كنكور باعث افت درس‌هاي مدرسه‌ام مي شود ولي جالب بود كه در كلاس مدرسه متوجه شدم از بقيه بهترم.

چطور اين آموزشگاه را انتخاب كرديد؟

من و خانواده‌ام در انتخاب آموزشگاه خيلي حساس بوديم و به اكثر آموزشگاه‌هاي كنكور مراجعه كرده بوديم اما فقط به صحبت‌هاي مسئول ثبت‌نام اكتفا نمي‌كرديم و سعي مي‌كرديم از طريق شاگردهاي سال‌هاي گذشته تحقيق كنيم تنها آموزشگاهي كه شاگردهاي سال قبلش 100% راضي بودند اينجا بود.