گفتگو با محمد خاكوند (قبولی انقلاب تهران) ساختمان

دليل كسب چنين نتيجه‌اي را در چه مي‌دانيد؟

با توجه به اينكه رقابت در كنكور زياد است و دروس مفهومي‌تر شده من در دروس ايستايي، رياضي و زبان خودم را قوي كردم.

بيشتر روي چه درسهائي تاكيد مي كردي؟

اوايل فقط به دروس تخصصي اما بعد از نتايج كنكور آزمايشي متوجه شدم بايد به همه درسها اهميت داد.

بهترين مزيت آموزشگاه از نظر شما چيست؟

برايم جالب بود كه اساتيد، دروس را از پايه (اول) تدريس مي‌كردند و درسهائي كه در مدرسه خوب ياد نگرفته بودم اينجا كاملا ياد گرفتم.