گفتگو با پروين بختياری كامپيوتر(قبولی كرج)

نظر شما در مورد نتيجه كنكور چيست؟

تازه به اين نتيجه رسيدم كه اگر تلاش بيشتري مي كردم بجاي كرج مي توانستم در تهران رتبه بياورم.

نقش مشاور را در قبولي خود چگونه ارزيابي مي كنيد؟

صميمت بين شاگردها با مشاور كه باعث مي‌شد ما راحت‌تر مشكلاتمون رو در ميان بگذاريم در صورتي‌كه دوستان من در آموزشگاه‌هاي ديگر، چنين چيزي را حس نكرده بودند كه به نظر من اين قضيه در موفقيتم خيلي موثر بود.

به نظر شما كنكورهاي آزمايشي آموزشگاه در قبولي شما موثر بود؟

خيلي موثر بود چون بعد از هر آزمون احساس مي‌كردم تجربة بيشتري نسبت به آزمون قبلي كسب مي‌كنم.