گفتگو با اکرم قنبری رتبه 2 کامپیوتر

عامل موفقیت خود را در چه می دانید؟

علاوه بر تلاش خودم و تدریس خوب اساتید آموزشگاه من فکر می کنم اعتماد به نفس و روحیه ی بالایی که با مشاوره های پی در پی به دست آورده بودم در موفقیتم خیلی موثر بود.

چرا سال گذشته که محصل بودید به کلاس کنکور نرفتید؟

پارسال که (سال سوم) بودم چند تا از دوستانم در کلاس های این آموزشگاه شرکت می کردند که من فکر می کردم آن ها اشتباه می کنند به احتمال زیاد در درس های مدرسه افت می کنند ولی بعد از اینکه آنها در دانشگاه قبول شدند پی به اشتباه خود بردم و حالا هم نسبت به آن ها یکسال عقب افتادم.

چرا این آموشگاه را انتخاب کردید؟

من وقتی دفترچه تبلیغاتی این آموزشگاه را دیدم عکس 4 تا از همکلاسی هام رو دیدم و از یکی شون تحقیق کردم که رضایت او موجب شد که من هم اینجا ثبت نام کنم.